20180708190639f5c.jpg RG サザビー プラモデルTOY-GDM-3701_08