20180708190638b27.jpg RG サザビー プラモデルTOY-GDM-3701_07