201807081906361c2.jpg RG サザビー プラモデルTOY-GDM-3701_06