20180708190635261.jpg RG サザビー プラモデルTOY-GDM-3701_05