20180708190633544.jpg RG サザビー プラモデルTOY-GDM-3701_04