2018070819063015b.jpg RG サザビー プラモデルTOY-GDM-3701_02