20180619213633380.jpg GANTZ:O 山咲杏 XショットガンFIGURE-039153_14