20180619212803834.jpg GANTZ:O 山咲杏 XショットガンFIGURE-039153_12