20180619212800990.jpg GANTZ:O 山咲杏 XショットガンFIGURE-039153_10